Riding with Connection – istuntakurssi

– Tekniikka, Tietoisuus ja Tunne: löydä yhteys hevoseesi ratsain

Kurssilla opitaan biomekaniikan perusteita ja löydetään tasapainoinen istunta mielikuva-, hengitys- ja kehonhallintaharjoitteiden avulla. Kurssipäivät täyttyvät teoriasta, kehonhallintaharjoituksista ilman hevosta,

Kuva: Erja Virta

ratsastuksesta pareittain, videoinnista ja videoanalyysistä sekä avoimista ryhmäkeskusteluista joissa kerrataan biomekaniikan oppeja, mutta myös keskustellaan ratsastuksesta kokonaisvaltaisena viestintäkokemuksena.

Tasapainoinen istunta parantaa välittömästi ratsastajan yhteyttä hevoseen, mutta itse uskon, että ratsastaminen on paljon muutakin kuin teknistä suorittamista. Hevoset kommunikoivat tunteiden ja energian avulla. Jos haluamme löytää todellisen yhteyden hevosiin, on meidän myös opittava tunnistamaan omien tunteidemme ja energiamme vaikutukset hevoseen ja itseemme. Oman tunnetilan tunnistaminen ja hyväksyminen, hevosen avoin kuunteleminen sekä kunnioittava asenne lajien välisessä kommunikoinnissa ovat minulle itselleni tärkeitä asioita ja tämä näkyy punaisena lankana kaikilla kursseillani.

Ratsastuksen käytännön ja teorian lisäksi kurssilla paneudutaankin osallistujien intresseistä riippuen myös esimerkiksi seuraaviin aiheisiin.

  • Tietoisuuden osat ja niiden vaikutus ratsastustapahtumaan
  • Omien tunnetilojen tunnistaminen ja niiden vaikutus hevosen käsittelyyn
  • Ratsastuksen oppimisen haasteet
  • Ratsastajan venyttely ja kehonhuolto
  • Hevosen oppiminen
  • Hevosen tunne-elämä
  • Hevosen hyvinvointi

Kursseilla on aina avoin ja hyväksyvä ilmapiiri. Kannustan kaikkia osallistujia osallistumaan kysymyksien ja kommenttien kautta keskusteluun, mutta osallistua saa myös hiljaa tarkkaillen. Vaikka peruskursseillani on

Kuva: Erja Virta

teoriassa aina suurin piirtein sama sisältö, jokaisesta kurssista tulee omanlaisensa juuri osallistujien kautta. Välillä puhutaan vaikeistakin asioista, mutta joka kurssilla on myös huumori kukkinut.

Kaiken tasoiset ratsastajat ovat tervetulleita kurssille, riippumatta lajista tai hevosen varusteista. Oppimisympäristö on avoin ja hyväksyvä, sekä erittäin interaktiivinen.

 

Haluatko järjestää kurssin?

Riding with Connection – istuntakurssi on tyypillisesti 2 – 3 päiväinen, mutta myös yhden päivän tehokurssi on mahdollinen. Kolmen päivän kurssille otetaan tiloista riippuen 8-10 ratsukkoa sekä kuulijoita 5-15 (tai niin paljon kuin luento/sisätilaan mahtuu). Kaksi- ja yksipäiväisillä kursseilla ratsukoiden määrä on 4-6.

Jos olet kiinnostunut järjestämään Riding with Connection – kurssin tallillasi, ota yhteyttä Facebookissa tai sähköpostitse coachingwithconnection@gmail.com ja kysy lisätietoja.