top of page

Kurssilla opit muun muassa

  • Mitä eläinkommunikaatio on

  • Miten voit kehittää intuitiotasi

  • Eläinkommunikoinnin perustekniikan 

  • Miten harjoitella intuitiivista kommunikointia

Intuition jäljillä: 
ELÄINKOMMUNIKAATION ABC

Eläinkommunikaatio on intuitiivista viestintää eläimen ja ihmisen välillä, joka perustuu tiedon siirtoon energian avulla. Samalla lailla kuin wifi-, radio- tai satelliittilähettimet vastaanottavat ja lähettävät näkymätöntä signaalia, mekin voimme oppia vastaanottamaan ja lähettämään viestejä eläimiltä. Tämä taito on meissä jokaisessa.

Tämä verkkokurssi on kattava tietopaketti aiheesta, harjoituksia unohtamtta! Kurssin jälkeen pääset halutessasi mukaan suljettuun Facebook-ryhmään sekä Zoom-tapaamisiin, jossa sinulla on mahdollisuus harjoittaa oppimiasi taitoja lisää. 

Kurssin hinta 45 e

bottom of page