top of page

CwC -Valmennusfilosofia

Coaching with Connection - valmennusfilosofian mukaan kaikessa tekemisessä hevosten kanssa, oli se sitten ratsastusta tai maastakäsittelyä tai jotain ihan muuta, on huomioitava kolme yhtä tärkeää osa-aluetta; Tekniikka – Tietoisuus - Tunne. 

tekniikka-tietoisuus-tunne

Tekniikka

 

Tekniikka on mekaaninen suoritus, joka voidaan pilkkoa pieniin osiin. Se on todella tärkeä asia kaikessa urheilussa ja liikunnassa. Ratsastuksessa tekniikalla tarkoitetaan esimerkiksi sitä miten hevonen liikkuu, miten ratsastaja istuu, millaisilla avuilla hevosta ohjataan ja niin edelleen. Myös ratsastuksessa on tärkeää, että ratsastaja istuu hevosen selässä oikein ja käyttää oikeaoppisia apuja, se on sekä ihmisen että hevosen etu. Samalla on tärkeää, että hevonen liikkuu biomekaanisesti oikein, jotta se pysyy terveenä ja liikkuminen ratsastaja selässä on sille miellyttävää.

jalustimen pituus

CwC- opetuksessa keskitytään ratsastajan istuntaan, sillä vain oikeaoppisella istunnalla voimme kommunikoida hevosen kanssa selkeästi ja ymmärrettävästi. Tasapainoton, virheellinen istunta voi häiritä hevosen liikkumista ja pahimmassa tapauksessa estää sitä suorittamasta niitä liikkeitä, joita siltä pyydämme.  Hevosen voi myös olla vaikea ymmärtää mitä haluamme, jos olemme väärässä asennossa tai epävakaita. Istunta ja sen tehokkuus tulisikin olla jokaisen ratsastajan kiinnostuksen kohde, ratsastuksen lajista ja tasosta riippumatta.

Tietoisuus

 

Ratsastus on erikoinen urheilulaji ja liikuntamuoto siksi, että siinä sekä urheilijana että urheiluvälineenä on elävä, tietoinen olento, jotka ovat toistensa kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Siksi ratsastuksen oppimisessa ei voida huomioida vain sitä, miten ihminen tiedostaa asioita, mutta on myös mietittävä miten hevonen tekee sen. Oppimista tapahtuu jatkuvasti, molempien lajien puolesta.

 

Tietoisuus muodostuu monesta osa-alueesta kuten havaintokyvystä, muistista, arviointikyvystä, ongelmanratkaisusta, päätöksenteosta, ymmärryksestä ja intuitiosta, ja siksi sen merkitystä oppimisessa ei voi korostaa tarpeeksi. Tietoinen ratsastaja on läsnä tässä hetkessä ja kiinnittää huomiota ympärillään ja itsessään tapahtuviin asioihin. Tämä liittyy läheisesti istuntaharjoituksiin. Tietoinen hevosihminen ei havainnoi vain omassa kehossaan tapahtuvia tuntemuksia, mutta myös hevosessa tapahtuvia muutoksia. Lisäksi on tärkeä mentalisaation kautta pyrkiä ymmärtämään myös sitä, miten hevonen kokee erilaiset tilanteet.

Kehotietoisuus
63.3kata.jpg

Tunne

Hevonen on eläin, joka viestii vahvasti tunteillaan, ja jolla on kyky vaistota ympäristössään tapahtuvia energian muutoksia. Kun esimerkiksi ratsastamme hevosta, olemme sen kanssa kahdensuuntaisessa vuorovaikutuksessa. Hevosen tunneherkkyyden vuoksi omat tunteemme vaikuttavat tähän vuorovaikutukseen hyvin voimakkaasti. Lisäksi hevosen tunnetila voi heijastua vuorostaan ratsastajaan. Nämä “pinnan alla” tapahtuvat asiat voivat vaikuttaa syvästikin ihmisen ja hevosen vuorovaikutukseen, joskus jopa niin, että niistä aiheutuu suorannaisia vaaratilanteita.

 

 Jos haluamme ratsastaa hyvin tai syventää yhteyttämme hevoseen maasta käsin, on meidän saavutettava tietynlainen koherenssi hevosen kanssa tunnetasolla. Positiiviset tunteet kuten empatia, ymmärrys, kiitollisuus, kunnioitus ja rakkaus ovat tärkeitä myös vuorovaikutuksessa eläinten kanssa. Omien tunnetilojen tunnistaminen ja säätely ovat tärkeitä työkaluja ratsastuksessa ja hevosten kanssa toimiessa ja siihenkin voi löytää apua valmennuksen kautta. Tässäkin asiassa on tärkeää, että jokainen etenee omalla mukavuusalueellaan tai kun halutaan haastaa itseään, aivan sen reunoilla. Jokainen on yksilö, jolla on omat tarpeet ja tunteet, ja se täytyy ottaa huomioon, kun lähdetään tutkimaan omaa tunnemaailmaa.

bottom of page