top of page

Istuntaopetus

CwC-istuntaopetus on vuorovaikutuskeskeistä, biomekaniikkaan perustuvaa ratsastusta, jossa sekä ratsastaja että hevonen otetaan huomioon yksilöinä. Coaching with Connection filosofian mukaan kaikki tekeminen hevosten kanssa voidaan jakaa kolmeen yhtä tärkeään osa-alueeseen, tekniikkaan, tietoisuuteen ja tunteeseen. Nämä kolme osa-aluetta ovat läsnä aina kun ratsastamme, vaikka emme niitä aina välttämättä tiedosta.

keskivartalon voima

Tekniikka

CwC-istuntaopetuksessa lähdetään liikkeelle tekniikasta, koska sen lainalaisuudet ovat kaikille samat, huolimatta siitä, että sekä omat että hevosten kehot ovat jokainen erilaisia. Lisäämällä kehotietoisuuttasi ja optimoimalla keskivartalosi lihasten käytön saavutat tasapainoisemman ratsastusasennon, joka heijastuu välittömästi hevoseesi. Mielikuva-, hengitys ja kehotietoisuusharjoitukset ovat tärkeitä työkaluja Coaching with Connection - istuntaopetuksessa. Opetus tapahtuu aina rauhallisessa, kannustavassa, mutta sopivasti haasteellisessa ilmapiirissä, jossa sinua ei koskaan pyydetä tekemään asioita joihin et ole valmis. Keskusteluyhteys opettajan ja oppilaan välillä, hevosen ja oman kehon kuunteleminen sekä onnistumisen kokemukset ovat tämän valmennusjärjestelmän keskiössä. 

Osallistuaksesi Coaching with Connection - opetukseen sinun ei tarvitse olla huippulahjakas tai edes kokenut ratsastaja, ja vaikka opetuksen juuret ovatkin kouluratsastuksessa, lajitaustallasikaan ei ole mitään väliä. Voit siis olla puskaratsastaja, kilpaileva ratsastaja tai kaikkea siltä väliltä. Varusteillasikaan ei ole väliä, vaikkakin oikean ratsastusasennon löytäminen on helpompaa satulassa  kuin ilman. Jos sinulla on, syystä tai toisesta, tällä hetkellä käytössä apuohjia tai kovempia kuolaimia, tavoitteeni on antaa sinulle työkaluja, joiden avulla näistä välineistä voidaan luopua. 

Tietoisuus & Tunteet

Coaching with Connection - opetuksessa tietoisuutesi omasta kehostasi, hevosen kehosta sekä ihmis-hevossuhteesta lisääntyy usein huomaamattasi, sillä opetuksen eräänä tavoitteena on nimenomaan ratsastajan tietoisuuden lisääminen. Tämän tietoisuuden kautta monille saattaa nousta pintaan myös erilaisia tunteita esimerkiksi pelkoa, turhautumista tai liikutusta. Sekin on sallittua (ja joskus suorastaan toivottua!) Coaching with Connection - istuntatunneilla. Näissä tilanteissa tunteita voidaan käsitellä opettajan kanssa yhdessä, jos ratsastaja niin haluaa. Tunteet ovat luonnollinen osa elämäämme, niitä ei kannata pelätä tai vältellä. Joillakin ne ovat helpommin pinnassa kuin toisilla, etenkin kun ollaan hevosten kanssa tekemisessä, sillä hevosilla on kyky aistia tunteitamme ja energiaamme.

lantio kaviohovi_edited.jpg
bottom of page